31.01 – 13.02.2022 r. tor otwarty od 10:00 do 22:00 ! – A1Karting

31.01 – 13.02.2022 r. tor otwarty od 10:00 do 22:00 !